Reklam Üst

Python Konu Başlıkları

Python Konu Eğitim Başlıkları
Python programlama dili ile ilgili detaylı bir makale yazmak, geniş bir konu yelpazesini kapsar. Ancak bu makalemizde sizlere temel bilgiler vermeye çalışacak. Verilecek bilgiler, Python konu başlıkları ve her bir konu başlığı altındaki alt başlıkları içeren temel başlıkları maddeler halinde vermeye çalıştık.

Python hakkında özet bilgi verecek olursak (Vikipedi);
Python, nesne yönelimli, yorumlamalı, birimsel ve etkileşimli yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Girintilere dayalı basit söz dizimi, dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırır. Bu da ona söz diziminin ayrıntıları ile vakit yitirmeden programlama yapılmaya başlanabilen bir dil olma özelliği kazandırır.
ifadelerinden bahsedebiliriz.

Python Programlama Dilinin Temel Konu Başlıkları:
1. Giriş ve Temeller
2. Kontrol Yapıları
3. Fonksiyonlar ve Modüller
4. Veri Yapıları
5. Dosya İşlemleri
6. Hata Yönetimi
7. Nesne Tabanlı Programlama
8. İleri Seviye Konular
9. Standart Kütüphane ve Üçüncü Parti Modüller
10. Uygulamalar ve Projeler
Yukarıda belirttiğimiz başlıkların alt başlıklarını aşağıda listeledik. Konuya dair sormak istediğiniz soruları, yorum bölümünden iletebilirsiniz. Dokümanımızın yararlı olması dileğiyle.


1. Giriş ve Temeller:

Python'a Giriş
Yorumlayıcılar ve IDE'ler
Temel Sözdizimi
Değişkenler ve Veri Tipleri
Operatörler

2. Kontrol Yapıları:

Koşullu İfadeler (if, elif, else)
Döngüler (for, while)
Döngü Kontrol İfadeleri (break, continue, pass)

3. Fonksiyonlar ve Modüller:

Fonksiyon Tanımlama ve Çağırma
Parametreler ve Argümanlar
Lambda Fonksiyonları
Yerleşik Fonksiyonlar
Modüller ve Paketler

4. Veri Yapıları:

Listeler
Demetler (Tuples)
Sözlükler (Dictionaries)
Kümeler (Sets)
Veri Yapılarına Yönelik İşlemler

5. Dosya İşlemleri:

Dosya Açma ve Okuma
Dosya Yazma ve Güncelleme
Dosya Yönetimi
Context Managers (with statement)

6. Hata Yönetimi:

Hatalar ve İstisnalar
try-except Blokları
İstisna Fırlatma (raise)
Özel İstisna Sınıfları

7. Nesne Tabanlı Programlama:

Sınıflar ve Nesneler
Özellikler (Attributes) ve Metodlar
Kalıtım (Inheritance)
Polimorfizm
Gizleme (Encapsulation)

8. İleri Seviye Konular:

İteratörler ve Generatorlar
Dekoratörler
Context Managers
Metaclasslar
Eşzamanlılık (Concurrency)

9. Standart Kütüphane ve Üçüncü Parti Modüller:

datetime, math gibi Standart Kütüphane Modülleri
requests, BeautifulSoup gibi Üçüncü Parti Modüller
Sanal Ortamlar (virtualenv, pipenv)

10. Uygulamalar ve Projeler:

Web Geliştirme (Flask, Django)
Veri Analizi (Pandas, NumPy)
Makine Öğrenimi (scikit-learn, TensorFlow)
Oyun Geliştirme (Pygame)

Yukarıda verilen başlıklar, Python programlama dilinin temelini oluşturur ve her biri, Python'un güçlü ve esnek yapısını keşfetmenizi sağlar. Her konu başlığı altında, ilgili teorik bilgilerin yanı sıra pratik örnekler ve alıştırmalar da yaparak konuları pekiştirebilirsiniz.

2003 yılından itibaren PythonTIOBE Programlama Topluluğu Endeksi'nde en popüler 10 programlama dili arasında istikrarlı bir şekilde yer alırken, Ekim 2021 itibarıyla Java ve C programlama dillerini geçerek en popüler dil konumunda bulunmaktadır. 

2007, 2010, 2018 ve 2020 yıllarında ise bir yıl içerisindeki en yüksek kademe artışı çatısı altında "Yılın Programlama Dili" seçilmiştir ve bunu 4 kez yapabilen tek dildir.

Deneysel bir akademik çalışma,
Python gibi komut dosyası yazma dillerinin, dize işlemeyi ve sözlükte aramayı içeren programlama sorunları için C ve Java gibi geleneksel dillerden daha üretken olduğunu raporlamış, bellek tüketiminin genellikle "Java'dan daha verimli ve C veya C++'dan çok daha verimsiz" olmadığını saptamıştır.

Python kullanan büyük kuruluşlar arasında Wikipedia, Google, Yahoo! CERN, NASA, Facebook, Amazon, Instagram ve Spotify gibi bazı kuruluşlar yer almaktadır. Sosyal haber ağı sitesi Reddit, çoğunlukla Python ile yazılmıştır.

Eğer daha detaylı bir içerik veya belirli bir konu üzerine yoğunlaşmış bir makale isterseniz, bu konuda size yardımcı olabiliriz. 


Python - Ak.web.tr
Python
 AK SEO (Ak.Web.TR)

1 Yorumlar

Tasarım Akblog.NET

  1. 2007, 2010, 2018 ve 2020 yıllarında ise bir yıl içerisindeki en yüksek kademe artışı çatısı altında "Yılın Programlama Dili" seçilmiştir ve bunu 4 kez yapabilen tek dildir.

    Deneysel bir akademik çalışma,
    Python gibi komut dosyası yazma dillerinin, dize işlemeyi ve sözlükte aramayı içeren programlama sorunları için C ve Java gibi geleneksel dillerden daha üretken olduğunu raporlamış, bellek tüketiminin genellikle "Java'dan daha verimli ve C veya C++'dan çok daha verimsiz" olmadığını saptamıştır.

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Tasarım Akblog.NET

Daha yeni Daha eski

Konu Üst Reklam

Konu Alt Reklam