Reklam Üst

2024 Engelli EKPSS Başvuru Şartları Süreci

2024 Engelli EKPSS Başvuru Şartları Süreci Başladı

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan 2024 tarihinde 81 il merkezinde yapılacaktır.
Başvurular 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacaktır. ( Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru 7-8 Mart 2024 tarihleri arasında alınacaktır.)
Kuraya başvuracak adayların başvuruları 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. ( Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru 4-5 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacaktır.)
2022 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerlidir. 2022-EKPSS’ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar, istedikleri taktirde 2024 EKPSS/Kura 
Başvurularını yapabileceklerdir.

Daha önce ÖMSS/EKPSS’ye başvuran ve engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar için tekrar Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden 2024 EKPSS/KURA’ya başvurularını bireysel olarak yapabileceklerdir.

İlk defa sınava girecek adaylar, EKPSS veya kuraya başvuracak adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde EKPSS/KURA için gereken engel grubu bilgisi bulunmayan veya EKPSS/KURA engel grubu bilgisinde değişiklik olan adaylar için Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenecektir.

Adresi KKTC olanlar, Türkiye’de istedikleri bir ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini edineceklerdir.
Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi, her aday için görevli tarafından 3 nüsha düzenlenerek aday ve görevli tarafından imzalanacaktır (İmza atamayacak durumda olan engelli adaylar için imza alanına uyarı yazınız.) 3 nüsha olarak düzenlenen ve imzalanan bu belgenin bir nüshası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünde, bir nüshası adayda kalacaktır. Diğer nüsha ise aday tarafından başvurunun yapıldığı ÖSYM Başvuru Merkezi görevlisine teslim edilecektir.
EKPSS Sınavına Dair Her Şey
EKPSS
ÖMSS ve EKPSS’ye daha önceki yıllarda başvurup engel durumu değişmeyen, eğitim durumu değişen adaylar, 2020 EKPSS kılavuzundaki bilgiler doğrultusunda ÖSYM başvuru merkezlerinde kayıtlarını yenileyecektir. Ayrıca bir Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi almalarına GEREK YOKTUR.
Kuraya başvuracak adaylar için düzenlenen Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde adayın sadece engel grubu yazılacak, engeline ilişkin diğer bilgiler boş bırakılacaktır.
“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” veya “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun alınmış %40 ve üzeri Engelli Sağlık Kurulu Raporu olan tüm başvurular kabul edilecektir. Raporlarda ÇALIŞABİLİR İBARESİ ARANMAYACAKTIR. “ÇALIŞAMAZ” ibareli raporların atama sürecinde yenilenmesinin gerekli olabileceği adaya hatırlatılacaktır.
“Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak alınmış Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) Hafif düzeyde ÖGV, Orta düzeyde ÖGV, İleri düzeyde ÖGV, Çok ileri düzeyde ÖGV, Belirgin özel gereksinimi vardır (BÖGV), Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV) şeklinde özel gereksinim düzeylerinden en az birinin yer aldığı raporların başvuruları kabul edilecektir.

Sağlık Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza iletilen 8.12.2023 tarih ve E-23642684-458.99-230296407 sayılı yazı ile;
Geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinde sona ermiş/erecek süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarının 30.06.2024 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesinin, uygun olacağının değerlendirildiği belirtilmiştir.
EKPSS’ye 
Ortaöğretim kurumlarından yükseköğretim önlisans veya lisans programlarından herhangi birisinden mezun olan veya EKPSS’nin geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar,
Başvurabilecektir.

Kuraya; 
İlkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar,
Başvurabileceklerdir.

Önemli - Bilgi

Milli Eğitim Bakanlığı görüşleri doğrultusunda okulu;
 • Özel Eğitim Uygulama Okulu (III. Kademe)/ Özel Özel Eğitim Uygulama Okulu (III. Kademe)
 • Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi olanlar ile bu okulların programının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler (alan bilgisi; ORTA AĞIR OTİSTİK ENGELLİLER, ORTA AĞIR ZİHİNSEL ENGELLİLER, BİRDEN FAZLA ENGELLİLER (Orta-Ağır Zihinsel), BİRDEN FAZLA ENGELLİLER (Orta-Ağır Otizm) olanlar ile mezunları 2024-Kuraya
Başvurabileceklerdir.

Özel Eğitim Meslek Okulu/ Özel Özel Eğitim Meslek Okulu

 • Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Eğitim Programı,
 • Özel Eğitim İş Okulu olanlar ile bu okulların programının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler (alan bilgisi yukarıda belirtilen adaylar dışında olanlar) ile mezunları 2024-EKPSS’ye ortaöğretim düzeyinde
Başvurabilecekleridir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince verilen “Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi” eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından bahisle, bu belgeye sahip olan engelli adaylar, bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibariyle kuraya katılım amacıyla (ilkokul düzeyinde) 
Başvuruda bulunabilecektir.

NOT: 
65 yaşını dolduran engelli adayların EKPSS/Kura’ya başvuruları kabul edilmeyecektir.

EKPSS/Kuraya yurt dışında eğitimleri tamamlamış olan engelli adaylar ile yurt dışında bir eğitim kurumundan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabileceklerdir.

Adaylara Ön Kabul ve Taahhüt Belgesini aldıktan sonra diğer gerekli olan belgelerle birlikte EKPSS kılavuzundaki bilgiler doğrultusunda ÖSYM Başvuru Merkezine başvurmaları ve sınav ücretini ödemeleri gerektiği hatırlatılacaktır.

İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/ T C Kimlik Kartı /pasaportları ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenmiş, sınav başvuru süreci ile ilgili sıkıntı yaşayan adayları ÖSYM çağrı merkezine (444 67 96) yönlendirelim.

Bilindiği üzere EKPSS’nin yapıldığı tarihte sınav merkezine ulaşım problemi yaşayan engelli adayların taşınması konusunda İl Müdürlüklerimiz koordinatörlüğünde çalışma yapılmıştır. 28 Nisan 2024 tarihinde yapılacak EKPSS için engelli adayların sınav merkezine taşınması konusunda planlamanın yapılması amacıyla; sınav merkezine taşınma konusunda yardım talep eden adayların iletişim bilgilerinin kaydının alınması gerekmektedir.

Başvuru Sırasında Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler

 1. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik veya Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun, üzerinde %40 ve üzerinde engelli olduğu belirtilmiş olan engelli sağlık kurulu raporu,
 2. Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun Hafif düzeyde ÖGV (40-49), Orta düzeyde ÖGV(50-59), İleri düzeyde ÖGV(60-69), Çok ileri düzeyde ÖGV(70-79), Belirgin özel gereksinimi vardır BÖGV (80-89), Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)(90-99) gereksinim düzeyi olan ÇÖZGER raporu
 3. Öğrenim durumu, diploma veya mezuniyet durumunu gösterir resmî belge,
 4. Nüfus cüzdanı /TC Kimlik Kartı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
 5. Adayın engel grubunu veya durumlarını gösteren diğer belgeler (eğer var ise RAM raporları)

2024-EKPSS Aday Başvuru Formu

Önemli Bilgi:

İşitme engellilerin ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olduklarını belgelemek amacı ile aşağıdaki belgelerin en az birini getirmesi gerekmektedir.
 • İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olduğunu açıkça gösteren sağlık kurulu raporu/engelli sağlık kurulu raporu
 • İlköğretimi (ilkokul-ortaokul) işitme engelliler okulunda okuduklarını gösterir diploma aslı veya onaylı bir örneği
 • Kaynaştırma okullarında okuyanların ilkokullarını işitme engelli olarak kaynaştırma okullarında okuduklarını gösterir okul diploması/mezuniyet belgesi
 • İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olduğunu gösteren diğer belgeler (Kulaklık veya işitme cihazı faturası vb.)

ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİNİN DOLDURULMASI

İlk defa EKPSS’ye başvuracak adaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurarak sınava gireceği engel grubu ile diğer bilgileri içeren Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesini edineceklerdir. Belge her aday için görevli tarafından ÜÇ (3) NÜSHA düzenlenerek aday ve görevli tarafından imzalanacaktır. (İmza atamayacak durumda olan engelli adaylar için imza alanına uyarı yazınız.)

Sınavda engel gruplarına göre;

Genel Engelliler Sınavı (Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül/Özel Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar, CP hastası olanlar.
Görme Engelliler Sınavı (Genel engelliler ile aynı testi alacaktır.)

İşitme Engelliler Sınavı

Zihinsel Engelliler Sınavı uygulanacaktır.( Mental Retardasyon (MR), IQ dereceleri, düşük zeka, IQ donuk zeka, sınırda zeka vb. zihinsel ifadeler içeren tanısı yazılı adaylar girecektir.

Duyuru'nun Dokümanları

2024 EKPSS BAŞVURU BİLGİ NOTU
https://www.aile.gov.tr/media/154934/2024_ekpss-kura_bilgi_notu-1.docx

ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI
https://www.aile.gov.tr/media/154935/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-on-kabul-ve-taahhut-beyani.docxSeviyeli yorumlarınızı bekleriz.
Haberoku.gen.tr

2 Yorumlar

Tasarım Akblog.NET

 1. 2024 Engelli EKPSS Başvuru Şartları Süreci Başladı
  2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan 2024 tarihinde 81 il merkezinde yapılacaktır.

  Başvurular 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacaktır. ( Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru 7-8 Mart 2024 tarihleri arasında alınacaktır.)
  Kuraya başvuracak adayların başvuruları 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. ( Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru 4-5 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacaktır.)


  https://www.akblog.net/2024/02/2024-engelli-ekpss-basvuru-sartlar.html

  YanıtlaSil
 2. 2022 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerlidir. 2022-EKPSS’ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar, istedikleri taktirde 2024 EKPSS/Kura
  Başvurularını yapabileceklerdir.

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Tasarım Akblog.NET

Daha yeni Daha eski

Konu Üst Reklam

Konu Alt Reklam